GRATIS VERZENDING VANAF 120€

Algemene voorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door het bedrijf Coastal Venture LLC dat de site beheert en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website, hierna "de koper" genoemd.

Artikel 1: Object

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen Coastal Venture LLC en de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website www.cortenplus.nl te definiëren. De aankoop van een product via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden, die de koper erkent gelezen te hebben alvorens zijn bestelling te plaatsen. Vóór elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de site gebeurt namens zijn bedrijf, in directe relatie staat tot zijn professionele activiteit en beperkt is tot strikt professioneel gebruik en anderzijds aandeel hebben volledige rechtsbevoegdheid, waardoor het kan deelnemen aan deze algemene verkoopvoorwaarden.

Coastal Venture LLC behoudt zich het recht voor om deze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen om te voldoen aan nieuwe regelgeving of om het gebruik van haar site te verbeteren. Daarom zijn de toepasselijke voorwaarden die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2. Producten

De aangeboden producten zijn die welke op de website van het bedrijf Coastal Venture LLC verschijnen, zolang de voorraad strekt. Coastal Venture LLC behoudt zich het recht voor om de productmix op elk moment te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving met de belangrijkste technische kenmerken (capaciteit, gebruik, samenstelling, enz.). De foto's zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden de verkoper op geen enkele manier. De verkoop van de producten die op de site worden gepresenteerd, is bedoeld voor alle kopers die woonachtig zijn in landen die de toegang tot hun grondgebied van deze producten volledig toestaan.

Artikel 3. Prijzen en BTW

De van kracht zijnde btw komt overeen met die van het land van domicilie van de verkoper. Elke wijziging in het btw-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten. Als het land van levering van de producten een extra btw-betaling vereist, past Coastal Venture LLC het verleggingsmechanisme toe. Coastal Venture LLC behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs vermeld in de catalogus op de dag van de bestelling de enige is die van toepassing is op de koper. De aangegeven prijzen zijn exclusief bezorgkosten, gefactureerd bovenop de prijs van de gekochte producten op basis van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 4. Bestel- en betalingsvoorwaarden

Coastal Venture LLC biedt de koper de mogelijkheid om zijn producten in verschillende fasen te bestellen en te betalen, met 3 betalingsopties om uit te kiezen:

- Betaling per cheque: de koper selecteert de producten die hij wenst te bestellen in het "mandje", wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), Controleert het afleveradres of voert een nieuw adres in. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en ingediend bij de koper, samen met de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betalingswijze van zijn keuze: "Betaling per cheque". Ten slotte biedt de laatste stap hen de mogelijkheid om alle informatie te controleren en nodigt hen vervolgens uit om hun bestelling te valideren door op de knop "Mijn bestelling bevestigen" te klikken. Deze laatste klik vormt de definitieve sluiting van het contract. Na validatie ontvangt de koper een bestelformulier dat de registratie van zijn bestelling bevestigt. Om de betaling af te ronden en de verwerking van zijn bestelling te starten, moet de koper dit bestelformulier afdrukken, samen met zijn cheque die moet worden betaald aan "Coastal Venture LLC" op het aan hem meegedeelde adres. Er mag geen contante betaling worden verzonden. Na ontvangst van de cheque wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail geïnformeerd. Coastal Venture LLC verzendt de producten niet eerder dan 2 werkdagen na ontvangst van de cheque die overeenkomt met de bestelling, onder voorbehoud van bepalingen.

- Veilige betaling via Paypal of kredietkaart (via het Paypal-systeem): de koper selecteert de producten die hij wenst te bestellen in het "winkelmandje", wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), Controleert het afleveradres of informeert een nieuwe. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en ingediend bij de koper, samen met de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betaalmethode van zijn keuze: "Betaling via Paypal". De volgende stap is om alle informatie te controleren, deze algemene verkoopvoorwaarden te lezen en te aanvaarden door het overeenkomstige vakje aan te vinken en hen vervolgens uit te nodigen om hun bestelling te valideren door op de knop "Mijn bestelling bevestigen" te klikken. Ten slotte wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde Paypal-interface om veilig zijn PayPal-rekening of persoonlijke creditcardreferenties in te vullen. Als de betaling is geaccepteerd, is de bestelling geregistreerd en is het contract definitief tot stand gekomen. Betaling via Paypal-account of met creditcard is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik ervan, kan de koper de annulering van de betaling per kaart eisen, de betaalde bedragen worden dan gecrediteerd of geretourneerd. De verantwoordelijkheid van de houder van een bankkaart is niet betrokken als de betwiste betaling frauduleus is bewezen, op afstand, zonder fysiek gebruik van zijn kaart. Om terugbetaling te krijgen van de frauduleuze afschrijving en eventuele bankkosten die de operatie mogelijk heeft gegenereerd, moet de kaarthouder de afschrijving van zijn bank binnen 70 dagen na de operatie of zelfs 120 dagen schriftelijk betwisten. als het contract dat hem eraan verbindt, daarin voorziet. De opgenomen bedragen worden door de bank terugbetaald binnen een termijn van maximaal één maand na ontvangst van het schriftelijk bezwaar van de houder. Er kunnen geen kosten voor restitutie van de bedragen aan de houder in rekening worden gebracht.

De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning hiervan volledig op de hoogte te zijn en het afstand doen van zijn eigen aankoopvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Als de koper een e-mailadres heeft en als hij dit op zijn bestelformulier heeft ingevuld, zal Coastal Venture LLC hem per e-mail een bevestiging van de registratie van zijn bestelling sturen.

Als de koper contact wil opnemen met Coastal Venture LLC, kan hij dit per post doen op het volgende adres: Coastal Venture LLC, 16192 Coastal Highway, DE 19958, Lewes, Verenigde Staten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Coastal Venture LLC behoudt het volledige eigendom van de verkochte producten tot volledige inning van de prijs, in hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen.

Artikel 6. Herroeping

De koper heeft veertien werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en zo het product zonder boete terug te sturen naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling, met uitzondering van retourkosten.

Artikel 7. Levering

Leveringen worden gedaan op het adres dat op het bestelformulier is vermeld, dat alleen in het overeengekomen geografische gebied kan zijn. Bestellingen worden gedaan door GLS, bezorgservice met tracking, levering met handtekening. Levertijden zijn slechts indicatief; als deze meer dan dertig dagen na de bestelling duren, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de koper worden terugbetaald. Coastal Venture LLC kan de koper per e-mail het trackingnummer voor zijn pakket verstrekken. De koper wordt door zijn postbode bij hem thuis afgeleverd. Als de koper afwezig is, ontvangt hij van zijn postbode een visitekaartje waarmee hij de bestelde producten kan ophalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor, gedurende een door de post aangegeven periode. De risico's verbonden aan het transport zijn de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de items het terrein van Coastal Venture LLC verlaten. De koper is verplicht om in aanwezigheid van de GLS-agent of de bezorger de staat van de verpakking van de goederen en hun inhoud bij aflevering te controleren. In geval van transportschade dient elk protest te worden ingediend bij de bezorger, het is uw verantwoordelijkheid om de schade te noteren en het pakket te weigeren als het kapot is.

Artikel 8. Garantie

Alle producten geleverd door Coastal Venture LLC vallen onder de wettelijke garantie. In het geval dat een verkocht product niet aan de eisen voldoet, kan het worden teruggestuurd naar Coastal Venture LLC, die het terugneemt, omruilt of terugbetaalt. Alle klachten, verzoeken om omruiling of restitutie dienen per post te worden ingediend op het volgende adres: Coastal Venture LLC, 16192 Coastal Highway, DE 19958, Lewes, Verenigde Staten.

Klachten dienen binnen dertig dagen na levering te worden ingediend.